REUNIONS D’INICI DE CURS AMB LES NOSTRES FAMÍLIES. 1,2,4 L’ESTRUCTURA, QUE UTILITZAM PER PARLAR SOBRE COM VOLEM QUE SIGUIN ELS NOSTRES ALUMNES EN ACABAR L’ETAPA DE PRIMÀRIA, ÉS A DIR, DEFINIM EL PERFIL DE SORTIDA DELS INFANTS.