L’EQUIP HUMÀ

Aquest curs escolar el formem els següents professionals:

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: JOANA MARIA AMENGUAL SERRA 

CAP D’ESTUDIS: MARGALIDA SERRA SOBERATS

SECRETARI:IVAN CANALS SIRIA 

EQUIP DOCENT EDUCACIÓ D’ INFANTIL

PARELLA PEDAGÒGICA DE 4t EI: MARIA ANTÒNIA PIZARRO CRUZ I ANTÒNIA MARTORELL SÍQUIER

PARELLA PEDAGÒGICA DE 5è EI : ANTÒNIA PAYERAS CLADERA I BEL COMPANY COSTA

PARELLA PEDAGÒGICA DE 6è EI : MARIA SEGUÍ SASTRE I CATI BENNASSAR COMAS

EQUIP DOCENT EDUCACIÓ DE PRIMÀRIA

TUTORA DE REFERÈNCIA 1R : TERESA GELABERT PONS

TUTORA DE REFERÈNCIA 2n A: MAGDA PONS REYNÉS

TUTORA DE REFERÈNCIA 2n B: MAGDA RAMIS SERRA

PARELLA PEDAGÒGICA DE 3R A: ANDREU TRIAY SERRA I JERO MORELL MORAGUES

PARELLA PEDAGÒGICA 3R B: PERE MATEU CANTALLOPS I MARINA FULLANA COLL

PARELLA PEDAGÒGICA DE 4t: PAULA  PAYERAS BENNASSAR I AGUSTINA HERVÁS RAMOS

TUTORA DE REFERÈNCIA 5è: MARIA JOANA POL SERRA

TUTORA DE REFERÈNCIA 6è: MARIA CLADERA SIQUIER

EQUIP DE SUPORT EDUCATIU I ORIENTACIÓ:

MESTRA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE A L’ETAPA D’INFANTIL: BEL COMPANY COSTA

MESTRA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE A L’ETAPA DE PRIMÀRIA: NÚRIA COLLELL AGUSTÍ

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA DE PRIMÀRIA: CATALINA CRISTINA SOCIES RAMON

DOCENTS ESPECIALISTES:

MESTRA DE LLENGUA ANGLESA DE PRIMER, SEGON I TERCER DE PRIMÀRIA:  ANGELA PERELLÓ PASCUAL

MESTRA DE LLENGUA ANGLESA D’INFANTIL, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA: ANTÒNIA PERELLÓ FLORIT

MESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT: JOAN FIOL VAQUER

MESTRA DE RELIGIÓ CATÒLICA: MARIA JOSÉ CANO ÁLVAREZ

MESTRA DE LLENGUATGE MUSICAL: JOANA FRANCESCA GELABERT FERRIOL

EL NOSTRE PERSONAL NO DOCENT:

BIDELL: AINA RODRÍGUEZ

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: JUAN JOSÉ PINTADO

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: MIQUELA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: ANGELS COLL CAMPANER

MONITORA DE MENJADOR I MATINERA: INMA SOLER

MONITOR DE MENJADOR: PERE  AMER