LA NOSTRA ESCOLA

La nostra escola es troba situada en el terme municipal de sa Pobla, al nord de l’illa de Mallorca. Amb una extensió de 48,53 km2. S’estén entre la serra de Tramuntana, el Pla i la badia d’Alcúdia.
La població del municipi és de 12.000 habitants aproximadament, amb una clara tendència creixent a partir del 1996, a conseqüència de l’augment de la immigració. A més del nucli històric de població hi ha les zones residencials de l’oratori de Crestatx (Crestatx, s’Obac i Son Toni). La dispersió de la població a zones rurals és cada vegada major.

La seva situació geogràfica, a mig camí entre l’interior i la costa (9 km), permet que la nostra economia i les nostres gents comparteixin elements del passat, de la nostra tradició -ben viva-, amb aspectes de la modernitat més actual. Així, de la tradicional dedicació a l’agricultura hem passat a una diversificació més gran de l’activitat econòmica, més atenta al sector comercial, industrial i de serveis, i amb una clara intenció de projectar-se cap al món del turisme.

 Sa Graduada és un centre de titularitat pública, depenent de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. Va ser projectat l’any 1925 per Guillem Forteza i Pinya i es va inaugurar el 10 de setembre de 1929 amb el nom de Miquel Primo de Rivera. L’edifici pertany a l’anomenat estil regionalista amb influència del renaixement italià.Es troba situat en el casc urbà del poble.

L’escola consta de tres plantes, la planta baixa i un primer i segon pis, que s’articulen entorn al claustre, un claustre que dóna llum i caràcter a la nostra escola.

 

EL CLAUSTRE

A la planta baixa, entrant per la porta principal trobam la sala de feina i de reunions dels docents, aquí hi trobaràs la nostra bidell. Llavors veurem els espais d’aprenentatge de l’etapa d’infantil, el menjador, i tot seguit, la biblioteca del centre i l’aula-taller de llenguatge. 

LA BIBLIOTECA

Si continuam, observarem el pati, l’espai Respira i el pavelló  que també formen part de la planta baixa. 

EL PATI

Per accedir al primer pis ho podem fer per una de les dues escales i/o mitjançant l’ascensor, en aquest pis i envoltant el claustre hi tenim els espais d’aprenentatge de primària; l’espai de l’UOEP i de l’equip directiu també es troben en aquest primer nivell.Per finalitzar ens desplaçam fins a les golfes, en el segon pis, l’aula del qual forma part de primària.

I un espai que l’Ajuntament ens cedeix durant la jornada escolar, el màgic parc de l’escola Graduada.

EL PARC ÉS UN ESPAI MUNICIPAL ON ELS INFANTS D’INFANTIL I DE PRIMER DE PRIMÀRIA EMPREN EL TEMPS D’ESBARJO.