SERVEIS COMPLEMENTARIS

ESCOLA MATINERA

El nostre centre forma part del Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears. La dotació econòmica rebuda ens permet reduir considerablement el preu per a les famílies.

El preu del servei és d’ 1 euros pels socis, 10 euros al mes.

El preu del servei és d’ 2 euros pels socis, 15 euros al mes.

Dies i horari: de dilluns a divendres de  7:30 a 9:00h.

Entrada: l’entrada serà per la porta de la cuina del carrer Progrés.

No cal inscriure’s prèviament. 

L’encarregada de cobrar el servei és la monitora, n’Imma.

MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador es gestiona a través d’una licitació en modalitat de cuina centralitzada. El menjar es cuina al centre del nostre poble SON BASCA i és transportat fins el nostre centre. L’empresa encarregada és COMENSALS i al següent enllaç podeu trobar el menú de cada mes https://www.comensals.com/menus-a/.

Dies i horari: de dilluns a divendres de de 14:00 a 15:30h.

Preu: 6’50€

Si voleu que el vostres infants fassin ús d’aquest servei cal parlar amb n’Ana la bidell del centre. Us heu de dirigir a la sala de l’entrada del centre del carrer Fadrins de 8:50 a 9:15h. Ella també serà l’encarregada de cobrar el servei. També ho podeu fer telefònicament dins la mateixa franja horària.

En el cas d’aquells infants que facin ús del servei cada dia o dies fixes,si no assisteixen al centre aquell  cal avisar a n’Ana abans de les 10 hores. Si no s’ha avisat es cobrarà el menú d’aquell dia.

Aquest curs hem elaborat conjuntament amb la monitora del servei de menjador “10 maneres d’estar al menjador”.