LLENGUA CATALANA PER A FAMÍLIES

 

CADA DILLUNS DE LES 9 A LES 10 HORES OFERIM UNA FORMACIÓ BÀSICA DE LA LLENGUA VEHICULAR DE L’ESCOLA. VA ADREÇADA A LA NOSTRA COMUNITAT FAMILIAR QUE DESCONEIX LA LLENGUA CATALANA I EN VOL FER UNA PRIMERA APROXIMACIÓ. HO DUEM A TERME A LA MATEIXA ESCOLA AMB L’ACOMPANYAMENT DE LA FIGURA DEL DOCENT MENTOR, N’AINA SERRA.