ARRELS

Els trets que ens defineixen com a centre educatiu són:

ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS