L’EQUIP HUMÀ

Aquest curs escolar el formem els següents professionals:

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: JOANA MARIA AMENGUAL SERRA 

CAP D’ESTUDIS: MARGALIDA SERRA SOBERATS

SECRETARI:IVAN CANALS SIRIA 

EQUIP DOCENT EDUCACIÓ D’ INFANTIL

TUTORA DE REFERÈNCIA DE 4t EI: ANTÒNIA PAYERAS CLADERA

TUTORA DE REFERÈNCIA DE 5è EI : MARIA SEGUÍ SASTRE

TUTORA DE REFERÈNCIA DE 6è EI : MARIA ANTÒNIA PIZARRO CRUZ

EQUIP DOCENT EDUCACIÓ DE PRIMÀRIA

TUTORA DE REFERÈNCIA 1R A: MAGDA PONS REYNES

TUTORA DE REFERÈNCIA 1R B: ISABEL COMAS PONS

TUTORA DE REFERÈNCIA 2n A: PAULA PAYERAS BENNASAR

TUTORA DE REFERÈNCIA 2n B: MARGALIDA BARCELÓ PERELLÓ

TUTORA DE REFERÈNCIA 3R: SEBASTIÀ COMPANY VIVES

TUTORA DE REFERÈNCIA 4t: MILA PERICÀS TORRENS

TUTORA DE REFERÈNCIA 5è A: IVAN CANALS SIRIA

TUTORA DE REFERÈNCIA 5è B: MARIA CLADERA SÍQUIER

TUTORA DE REFERÈNCIA 6è: MARIA JOANA POL SERRA

EQUIP DE SUPORT EDUCATIU I ORIENTACIÓ:

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA D’INFANTIL: MARIA DEL MAR MARTÍNEZ

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA D’INFANTIL: CATALINA CRISTINA SOCIES

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA D’INFANTIL: CATALINA BENNASSAR

MESTRA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE A L’ETAPA D’INFANTIL: BEL COMPANY COSTA

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA DE PRIMÀRIA: TERESA GELABERT

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA DE PRIMÀRIA: LAURA PERELLÓ

MESTRA DE SUPORT A L’ETAPA DE PRIMÀRIA: MAGDA RAMIS 

MESTRA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE A L’ETAPA D’INFANTIL: MARIA ANGELS URIBARRI

DOCENTS ESPECIALISTES:

MESTRA DE LLENGUA ANGLESA D’INFANTIL I PRIMER CICLE: CATI RAMIS

MESTRA DE LLENGUA ANGLESA SEGON I TERCER CICLE: ANGELA PERELLÓ

MESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA: JOAN FIOL

MESTRA DE RELIGIÓ CATÒLICA: MARIA JOSÉ CANO

MESTRA DE LLENGUATGE MUSICAL: JOANA FRANCESCA GELABERT

EL NOSTRE PERSONAL NO DOCENT:

BIDELL: AINA RODRÍGUEZ

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU: JUAN JOSÉ PINTADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: INMA FUSTER

MONITORA DE MENJADOR I MATINERA: INMA SOLER

MONITOR DE MENJADOR: PERE  AMER