Claustre

EQUIP DIRECTIU

JOANA MARIA AMENGUAL SERRA

DIRECTORA

jmamengual@sagraduadasapobla.com

IVAN CANALS CIRIA

CAP D’ESTUDIS

icanals@sagraduadasapobla.com

MIQUEL JOSEP SALOM

SECRETARI

mjsalom@sagraduadasapobla.com

EQUIP DOCENT EDUCACIÓ INFANTIL

Mª ANTÒNIA PIZARRO

TUTORA EI 3 ANYS

mapizarro@sagraduadasapobla.com

Mª MAR MARTINEZ

SUPORT EI 3 ANYS

mmmartinez@sagraduadasapobla.com

CATI BENNASSAR

TUTORA EI 4ANYS A

cbennassar@sagraduadasapobla.com

ANTÒNIA Mª GELABERT

SUPORT EI 4 ANYS A

CATALINA CAPELLÀ

TUTORA EI 4 ANYS B 

MARIONA GASULL

SUPORT EI 4 ANYS B

 Mª MAGDALENA VESSES

TUTORA EI 5 ANYS A

SEBASTIANA SERRA

SUPORT EI 5 ANYS A

MARIA SEGUÍ

TUTORA EI 5 ANYS B

MARTA QUETGLAS

SUPORT EI 5 ANYS B

 

 

EQUIP DOCENT EDUCACIÓ PRIMÀRIA

AINA CARBONELL

TUTORA 1r EP

MAGDALENA JAUME

TUTORA 2n EP

Mª BEL COMPANY

SUPORT 1r i 2n EP

MILA PERICÀS

TUTORA 3r A EP

LÍDIA JIMÉNEZ

TUTORA 3r B EP

MAGDA RAMIS

SUPORT 3r EP

PAULA PAYERAS

TUTORA 4t A EP

MARGA RECHACH

TUTORA 4t B EP

JOAN BAUÇÀ

SUPORT 4t  i 6è A EP

AINA SERRA

TUTORA 5è A EP

MARGA PERELLÓ

TUTORA 5è B EP

CATALINA JUAN

SUPORT 5è EP

MARIA JOANA POL

TUTORA 6è A EP

XISCA MENDOZA

TUTORA 6è B EP

JESSICA GODOY

RELIGIÓ

JORDI SASTRE

ESPECIALISTA ANGLÈS

ÀNGELA PERELLÓ

ESPECIALISTA ANGLÈS

MARI LÓPEZ

ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA

JOAN J. FIOL

ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT

Mª BEL SOLER

ORIENTADORA

RAFEL BESTARD

ESPECIALISTA EDUCACIÓ MUSICAL

MARGA CAPÓ

ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA

 

 

PERSONAL NO DOCENT

AINA 

BIDELL

APOLÒNIA

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU

 

EMMA

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU